Videá z akcií

Pozrite si staršie videá nahrané na akciách, kde sme vystupovali.
Nove videá najdete na stránke videá.
Všetky videá tiež nájdete na www.youtube.com/user/kollarband.

KOLLAR-BAND - Fields of gold

KOLLAR-BAND - Sestrička z Kramárov

KOLLAR-BAND - Brasil

KOLLAR-BAND - Blue suade shoes

KOLLAR-BAND - Bol raz jeden žiak

KOLLAR-BAND - Rocking all over the world

KOLLAR-BAND - Zmes ľudoviek